Szkolenie przygotowawcze do 'Assessement Centre'

Training
07 lis 2014

Zatrudnienie Polaków w Instytucjach Europejskich
Szkolenie przygotowawcze – drugi etap ('Assessment Centre')

Bruksela, 7 listopada 2014, godz. 13:00-19:00
Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Rue Stevin 139, Bruksela

Stowarzyszenie Network PL, zrzeszające polskich pracowników organizacji międzynarodowych, we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, w związku z konkursem Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) na stanowisko Administratora - AD (EPSO/AD/276/24), zaprasza na szkolenie przygotowujące kandydatów do drugiego etapu konkursu - tzw. oceny zintegrowanej ('Assessment Centre').

Prowadzić je będzie w języku angielskim p. Anne Draime, wyspecjalizowana trenerka, mającą wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO w całej Europie.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 31 pazdziernika 2014 r. na adres mailowy: info@network-pl.org
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!!! – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dopiero po potwierdzeniu rejestracji (otrzymają Państwo e-mail zwrotny), prosimy o wpłaty w wysokości 75 EUR na podane w e-mailu konto, w nieprzekraczalnym terminie 4 listopada 2014 r.

PROGRAM

  • General introduction (1h)
  • Case study (1h15)
  • Oral presentation (1h15)
  • Group exercise (1h15)
  • Structured interview (1h15)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji programu.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news