Szkolenie przygotowawcze do konkursów asystenckich

Training
03 lut 2015

Stowarzyszenie Network PL, zrzeszające polskich pracowników organizacji międzynarodowych, we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, zaprasza na szkolenie przygotowujące kandydatów do konkursów na stanowiska asystenckie w dziedzinie prac parlamentarnych (EPSO/AST/134/14) oraz na stanowiska pracowników sekretariatu oraz pracowników biurowych (EPSO/AST-SC/03/15).

Szkolenie w języku angielskim poprowadzą Anne Draime oraz Phil Gaskell, wyspecjalizowani trenerzy, mający wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO w całej Europie.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Testy numeryczne, werbalne oraz abstrakcyjne
    14:00-17:00, prowadzenie: Phil Gaskell
     
  • Testy kompetencyjne asystenckie/sekretarskie
    17:15-18:45, prowadzenie: Anne Draime

Data:        Bruksela, 13 lutego 2015 r., godz. 14:00 – 18:45
Miejsce:   Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, rue Stevin 139, Bruksela

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 6 lutego 2015 r. na adres mailowy: info@network-pl.org

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dopiero po potwierdzeniu rejestracji (otrzymają Państwo e-mail zwrotny), prosimy o wpłaty w wysokości 75 EUR na podane w e-mailu konto, w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2015 r. Dla członków Network PL cena wynosi 60 EUR.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji programu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów.

Nieobecność na szkoleniu nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news