Zatrudnienie Polaków w Instytucjach UE

Training

Zatrudnienie Polaków w Instytucjach UE

Stowarzyszenie Network PL przy współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oferuje szkolenia przygotowujące kandydatów do wszystkich etapów konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów, mających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO w całej Europie.

 • 12 grudnia 2013 –konferencja inauguracyjna 
   
 • 18-19 stycznia 2014 – I szkolenie przygotowawcze do testów komputerowych EPSO (I etap)
   
 • 1 lutego 2014 – szkolenie do konkursu wewnętrznego 
   
 • 22-23 lutego 2014 - II szkolenie przygotowawcze do testów komputerowych EPSO (I etap)
   
 • 24/28 kwietnia 2014 - III szkolenie przygotowawcze do testów komputerowych EPSO (I etap)
   
 • 14-15 czerwca 2014 - szkolenie przygotowawcze do Assessment Centre 
   
 • 13 lutego 2015 - Szkolenie przygotowawcze do konkursów asystenckich EPSO
   
 • 18 kwietnia 2015 - Szkolenie przygotowawcze do konkursu administracyjnego EPSO
   
 • 16 września 2015 - Debata na Uczelni Łazarskiego, Warszawa

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news