Zostań członkiem      |

Spotkanie z Maciejem Popowskim, zastępcą sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Event
15 lip 2013

Stowarzyszenie Network PL miało zaszczyt spotkać się z p.Maciejem Popowskim, zastępcą sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Spotkanie odbyło się 15 lipca 2013 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli i uczestniczyli w nim członkowie i sympatycy naszej organizacji. Maciej Popowski przedstawił ogólne informacje nt. działalność ESDZ, omówiono także problemy związane z aktualnym stanem zatrudnienia Polaków w instytucjach Unii Europejskiej.

Maciej Popowski zostałzZ dniem 1 stycznia 2011 przez Catherine Ashton powołany na stanowisko jednego z dwóch zastępców sekretarza generalnego Europejska Służba Działań Zewnętrznych ds. stosunków międzyinstytucjonalnych.

W 1988 ukończył filologię germańską i niderlandzką na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył studia podyplomowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od 1988 do 1991 pracował jako asystent na Wydziale Filologii macierzystej uczelni, następnie przeszedł do pracy w dyplomacji w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1993 do 1999 pracował w stałym przedstawicielstwie przy Wspólnotach Europejskich, kolejno jako drugi sekretarz, pierwszy sekretarz i radca.

Przez rok był wicedyrektorem i następnie od 2000 do 2001 dyrektorem Departamentu Unii Europejskiej w MSZ. Następnie do 2003 brał udział w zespole akcesyjnym, po czym w latach 2003–2008 sprawował urząd stałego przedstawiciela Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W 2008 został dyrektorem w Dyrektoriacie Generalnym ds. Rozwoju przy Komisji Europejskiej, w rok później przeszedł na funkcję szefa gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

W 2012, za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy, za osiągnięcia w działalności dyplomatycznej i promowanie spraw Polski w Unii Europejskiej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odznaczenia odbyła się 11 listopada 2012.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news