Zostań członkiem      |

Walne Zebranie Network PL - 8 czerwca 2017

Event
10 cze 2017

W dniu 8 czerwca 2017 w budynku Komisji Europejskiej przy rue Joseph II 79 w Brukseli odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Network PL.
Celem zebrania było zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, a także dyskusja nad planami działań Network PL w 2017 roku.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news