Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018

Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych odbył się w dn. 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Spotkali się podczas niego polscy eksperci pracujący w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie rozpoczęło debatę nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka.

więcej: www.globalnylider.pl

Zdjęcia: Bartłomiej Sawka (Cinefoto.pl) dla Fundacji Pułaskiego oraz zasoby własne.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news