Piątkowa Licytacja WOŚP

zdjęcia (2017): Agnieszka Łozińska i Magdalena Gawrońska, zdjęcia (2015): KobusArt, grafika: Szymon Krawiec, Łukasz Kobus

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news