Ukraine as a test for European solidarity?

W dniu 9 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie Network PL współorganizowało w Parlamencie Europejskim konferencję dotyczącą przyszłości Ukrainy pt: „Ukraine as a test for European solidarity?”. Głównym organizatorem była Fundacja im. prof. Bronisława Geremka. 

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news