Walne Zebranie - 19 kwietnia 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w Brukseli odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Network PL, zwołane w celu corocznego zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego oraz finansowego za rok 2015 oraz omówienia planowanej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news