AD 5/7 Competition Training Session

Training
22 lut 2014 do 23 lut 2014

On 22 and 23 February 2014 Network PL together with the Polish PERM REP organised a preparatory training tor the first stage of EPSO completion i.e. the pre-selection phase. 

The training course was conducted by Anne Draime, a well recognised and respected trainer, having an extensive experience in coaching people for EPSO competitions. 

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news