Training - the first stage of EPSO competition

Training
24 kwi 2014

On 24 and 28 April 2014 Network PL together with the Permanent Representation of Poland to the European Union run a preparatory training for the first stage of EPSO completion i.e. the pre-selection phase. The aim of this training was to explain the methodology and practice of verbal, numerical and abstract tests. 

This training was given by Phil Gaskell, a well-recognized trainer for EU competitions. 

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news