Preparatory training - EPSO Assessment Centre

Training
14 cze 2014

On 14 and 15 June 2014 in the building of the Permanent Representation of Poland to the European Union took place a training to prepare candidates for the second stage of the competition i.e. Assessment Centre for an open competition for positions within the EU institutions for those applying for an administrator post (AD). 

The training course was conducted by Anne Draime, a well recognised and respected trainer, having an extensive experience in coaching people for EPSO competitions. 

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news