European Commission's internal competition

Training
01 lut 2014

On 1 February 2014  in the building of the Permanent Representation of Poland to the European Union was held a training praparing to internal competition for officials from the European Commission.

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news