Zostań członkiem      |

Akademia Kadr Europejskich SGH

News
15 lip 2017

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do udziału w Akademii Kadr Europejskich - profesjonalnym i kompleksowym szkoleniu przygotowującym do egzaminów i pracy w instytucjach unijnych, przedstawicielstwach regionów, organizacjach lobbystycznych, a także w administracji krajowej.

Z perspektywy kariery zawodowej instytucje Unii Europejskiej to jedno z najlepszych i najciekawszych miejsc pracy dla osób wchodzących na rynek pracy, ale również dla szukających nowych wyzwań. Polaków w instytucjach unijnych jest wciąż za mało, podobnie jak pracowników z pozostałych tzw. nowych państw członkowskich. Nie jest to wyłącznie kwestia trudności samych egzaminów czy braku specjalistycznej wiedzy. To często również brak orientacji w procedurach kwalifikacyjnych czy wiedzy o zapotrzebowaniu instytucji i możliwościach rozwoju kariery w tej dziedzinie.

Program został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH oraz, co jest w Polsce ewenementem, przez praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru. Otrzymają także praktyczną wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr). W tworzeniu programu kursu brały udział osoby na co dzień zajmujące się tematyką UE: Natalia Matyba, która była inicjatorką idei, Sebastian Gojdź – autor kursu i koordynator merytoryczny oraz Aleksander Arabadźić – odpowiedzialny za promocję i komunikację z mediami. Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, jedna z najwybitniejszych europeistek w Polsce.

Obierz Kurs na Europę z SGH! 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najistotniejszych zagadnień dotyczących aktualnego prawodawstwa, procesu decyzyjnego i polityk unijnych, 
 • kulisów funkcjonowania instytucji unijnych na poziomie administracyjnym i politycznym,
 • rodzajów i przebiegu procesów rekrutacyjnych do instytucji i agencji Unii Europejskiej,
 • możliwości rozwoju zawodowego i kariery w UE, a także instytucjach UE posiadających siedziby w Polsce,
 • możliwości rozwoju kariery w przedstawicielstwach regionalnych, krajowych, europejskich sieciach tematycznych i agencjach lobbystycznych,
 • podejmowania w instytucjach unijnych pracy w charakterze eksperta narodowego przez urzędników polskiej administracji publicznej,
 • metodologii prawidłowego wypełnienia formularza aplikacyjnego oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej,
 • praktycznego przygotowania do testów egzaminacyjnych,
 • kompetencji miękkich niezbędnych do pozytywnej weryfikacji podczas procesu aplikacyjnego i rozwoju kariery zawodowej.

Zakres tematyczny

Program merytoryczny kursu przewiduje wykłady z zakresu instytucji i podstaw prawa europejskiego, wybranych polityk unijnych (regionalnej, transportowej, energetycznej, budżetowej) oraz mechanizmów funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Wykłady teoretyków będą uzupełnione wykładami praktyków (zatrudnionych w instytucjach UE w Brukseli, w Frontex w Warszawie oraz w polskich ministerstwach) nt. specyfiki działania danej polityki. Istotną część programu stanowi przygotowanie do zdawania testów myślenia abstrakcyjnego oraz testów numerycznych i sytuacyjnych, jakie wchodzą w zakres egzaminu na urzędnika instytucji UE. Moduły praktyczne obejmują też zajęcia z zarządzania stresem i sytuacjami kryzysowymi. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie warsztatów, niektóre w języku angielskim. 
 
Uczestnicy Kursu uzyskają też szczegółowe informacje o kryteriach naboru na główne typy konkursów na urzędnika instytucji UE.

Adresaci:

 • studenci studiów II stopnia,
 • absolwenci studiów I i II stopnia, doktoranci,
 • pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej,
 • pracownicy sektora NGOs,
 • pracownicy korporacji pracujący z klientem zagranicznym,
 • osoby szukające nowych ścieżek kariery.

Program:

 • ​​Instytucje UE i procesy decyzyjne
 • Prawo europejskie. Europejski system partyjny
 • Możliwości ścieżek kariery w instytucjach unijnych
 • Autoprezentacja 
 • Polityka spójności UE
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Szkolenie przygotowujące do wypełniania aplikacji EPSO (Verbal reasoning. Numerical reasoning)
 • Kurs szybkiego czytania
 • Polityka energetyczna UE
 • Polityka transportowa UE
 • Proces tworzenia prawa energetycznego i transportowego w UE
 • Abstract reasoning test. Situational judgement test
 • E-tray Exercise
 • Rynek wewnętrzny UE – cztery swobody
 • Rynek wewnętrzny UE – cztery swobody (warsztaty)
 • Structured Interview. Oral presentation
 • Szkolenie z zakresu przygotowywania oficjalnych dokumentów w obiegu instytucji UE i z lobbingu
 • Budżet UE i zasady jego finansowania oraz wydatkowania
 • Fundusze UE. Przewidywane zmiany po roku 2020
 • Rodzaje i specyfika pracy w agencjach UE. Proces naboru do agencji UE
 • Rola regionów w kreowaniu europejskiego procesu legislacyjnego
 • Egzamin

Łącznie 78 godzin zajęć dydaktycznych.

Wykładowcy:

 • Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH
 • Dr hab. Paweł Lesiak, SGH
 • Prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz, SGH
 • Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

oraz:

 •  
 • Sebastian Gojdź, Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli
 • Dominik Krakowiak, Europejski Komitet Regionów
 • Tomasz Kramer, European Institute of Public Administration, Luksemburg
 • Krzysztof Kasprzyk, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
 • Natalia Matyba, urzędnik samorządowy w Brukseli
 • Maria Janczak, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
 • Paweł Stelmaszczyk, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności
 • Piotr Szymański, Lobbysta Europejski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 • Paweł Śliwiński, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, FRONTEX
 • Leszek Cytawa, Trener technik pamięciowych i szybkiego czytania
 • Pola Sobczyk, Trenerka Public Relations oraz marketingu medialnego

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia Kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie obejmować pytania testowe oraz otwarte z materiału objętego wykładami.

więcej wiadomości: Akademia Kadr Europejskich SGH

Aplikuj już dzisiaj!

tel. 22 564 93 49; 883 623 903 e-mail: ake@sgh.waw.pl

 

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news