Tomasz Rados

News
16 mar 2014

Doświadczenie w organizacjach międzynarodowych:
Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Komisja Europejska

Pracownik Dyrekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania (CMPD) w Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (w latach 2006-2013 Programme Manager w Komisji Europejskiej).

Absolwent stosunków międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2003).

W latach 2013-2016 Prezes Stowarzyszenia Network PLNastępnie członek Zarządu, odpowiedzialny za działania polonijne w Belgii, kontakty z polskimi pracownikami organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, OBWE, OECD, inne) oraz organizację cyklicznych spotkań Polaków zatrudnionych w instytucjach UE i akcji charytatywnych.

Członek Rady Polonii Belgijskiej oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Belgii, a także wieloletni członek Kapituły Nagrody Polak Roku w Belgii.

Pracował również w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (2003-2005), gdzie uczestniczył w zarządzaniu programów i projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce.

Profil na LinkedIn

kontakt: tomasz.rados@gmail.com

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news