Zarząd Stowarzyszenia Network PL

Prezes
Maria Głowacz
Sekretarz
Łukasz Wilkosz

Doświadczenie w organizacjach międzynarodowych:
Parlament Europejski
 

Skarbnik
Adam Kostkiewicz

Doświadczenie w organizacjach międzynarodowych:
Komisja Europejska

Członek Zarządu
Piotr Nowak

Doświadczenie w organizacjach międzynarodowych:
Komisja Europejska

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news