Zostań członkiem      |

Nabór na stanowiska pracowników kontraktowych (CAST)

Competitions
21 Maj 2018

Europejski Urząd Doboru Kadr prowadzi stały nabór na stanowiska pracowników kontraktowych. Stanowiska te są stanowiskami pomocniczymi, często mającymi za zadanie uzupełnienie wakatów na stanowiskach specjalistycznych. Nabory na te stanowiska charakteryzują się brakiem ostatecznych terminów składania aplikacji, a selekcja pracowników ma mniej etapów i odbywa się krótszym czasie. Umowy o pracę mogą być zawierane na czas określony.

Aktualnie trwające nabory na pracowników kontraktowych w dziedzinach:

 • Finanse
 • Zarządzanie projektami/programami
 • Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi
 • Administracja / Zasoby ludzkie
 • Komunikacja
 • Sprawy polityczne/Polityka unijna
 • Prawo
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Pracownicy do pomocniczych zadań fizycznych i administracyjnych
 • Pracownicy placówek opieki nad dziećmi

  Przykładowe testy dla pracowników kontraktowych: https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_p

  Informacja o naborach przeprowadzanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news