Otwarta rejestracja na staże w Komisji Europejskiej

Traineeships
31 sty 2018

Płatny staż trwający 5 miesięcy w Komisji Europejskiej (niektórych organach wykonawczych i agencjach instytucji europejskich oraz na przykład w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych lub Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) rozpoczynający się 1 października 2018 r.

więcej informacji : https://ec.europa.eu/stages/home_en

Misja Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym.

Latest news