Zostań członkiem      |

Kariera w instytucjach UE - szkolenie w Brukseli

Training
15 lut 2016

Stowarzyszenie Network PL, zrzeszające polskich pracowników organizacji międzynarodowych, we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, zaprasza na szkolenie przygotowujące kandydatów do zbliżającego się otwartego konkursu organizowanego przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) w celu rekrutacji nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów (AD 5).

Szkolenie w językach angielskim i polskim poprowadzą dr Ewa Hartman oraz dr Bartosz Żukowski, wyspecjalizowani trenerzy z doświadczeniem w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO.

Termin: 16-17 kwietnia 2016

Miejsce: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, rue Stevin 139, Bruksela

Czas trwania: godz. 9:00 - 17:30 

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, testy autorskie sprawdzające wybrane kompetencje

Koszt: 140 EUR (wraz z lunchem)

Cele:

 • Przeprowadzenie uczestników przez symulację pierwszego i drugiego etapu konkursu EPSO (od testów komputerowych po Assessment Centre.

Efekty szkolenia:

 • pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki konkursów EPSO  oraz związanych z nimi typami zatrudnienia,
   
 • poznanie  narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych oraz zaznajomienie się z metodą Assessment Centre umożliwiające przygotowanie się do konkursu EPSO

Prowadzący:

 • dr Ewa Hartman;  Doktor Uniwersytetu w Bournemouth; były pracownik Komisji Europejskiej, Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa; wykładowca na studiach podyplomowych "Urzędnik administracji Unii Europejskiej" Uczelni Łazarskieg.
   
 • dr Bartosz Żukowski; Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego; autor książek i artykułów z zakresu filozofii, logiki oraz kognitywistyki; współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi; posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania logiki i dziedzin pokrewnych.

Program:

 • Kompetencje przyszłego urzędnika poszukiwane przez EPSO,
 • Elementy logiki formalnej wykorzystywane w rozumowaniach werbalnych,
 • Metody matematyczne wykorzystywane w rozumowaniach numerycznych: operacje arytmetyczne, ułamki, działania na procentach, proporcje, użyteczne prawa i reguły obliczeniowe, popularne błędy rachunkowe,
 • Metody rozwiązywania testów z zakresu rozumowań abstrakcyjnych,
 • Skróty i „chwyty” heurystyczne,
 • Rozwiązywanie testów oceny sytuacji wraz z omówieniem metodologii testowej oraz dokonywanie dekonstrukcji zadań testowych,
 • Studium przypadku,
 • Group exercise,
 • Oral presentation,
 • Structured interview 

W trakcie obu dni szkolenia przewidziany jest lunch.

Zapisy:

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA. BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA ZGŁOSZENIA!!

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2016 r.,
poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info@network-pl.org

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dopiero po potwierdzeniu rejestracji (otrzymają Państwo e-mail zwrotny), prosimy o wpłaty w wysokości 140 EUR na podane w e-mailu konto, w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2016 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji programu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów.
Nieobecność na szkoleniu nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.