Piotr Nowak

Sekretarz

Doświadczenie w organizacjach międzynarodowych:
Komisja Europejska