Dariusz Gulczyński

Skarbnik

Doświadczenie w organizacjach międzynarodowych:
Komisja Europejska