Sukces Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych

Conference
10 cze 2018

W dniach 8-9 czerwca odbyła się pierwsza edycja konferencji – Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Kongres zgromadził ponad 50 ekspertów z Brukseli, 20 byłych i obecnych ambasadorów oraz ponad 250 uczestników, z doświadczeniem zawodowym w organizacjach międzynarodowych, sektorze pozarządowym, nauce, oraz biznesie.

Podczas wydarzenia byli również obecni goście honorowi: Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP, pan Jarosław Gowin Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Adam Bondar, Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz pan Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięli oni aktywny udział w konferencji, przedstawiając swoją wizję wzmocnienia pozycji polskich ekspertów międzynarodowych w poszczególnych dziedzinach.

Organizatorem Kongresu była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a partnerami strategicznymi Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Stowarzyszenie Network PL. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacji Pracodawców RP. Specjalnym Partnerem Debaty Ambasadorów było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto do grona partnerów instytucjonalnych wydarzenia dołączyło kilkadziesiąt polskich organizacji pozarządowych.

Ideą Kongresu było interdyscyplinarne spotkanie polskich ekspertów pracujących w międzynarodowych organizacjach i instytucjach, a także ośrodkach analitycznych, uniwersytetach i podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie umożliwiło ekspertom debatę na temat kompleksowego podejścia do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy na rzecz rozwoju, współpracy gospodarczej oraz propagowania demokracji i praw człowieka.

Kongres składał się z trzech bloków merytorycznych: analizy, wizji i realizacji. W każdym z bloków odbyły się panele dyskusyjne oraz kilka sesji z zaproszonymi prelegentami. Wszystkie dyskusje dotyczyły szerokiej gamy tematów od gospodarki i finansów czy sztucznej inteligencji przez wartości do bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pomocy humanitarnej. Przewodnim tematem była rola jaką polscy eksperci w danej tematyce odgrywają lub jaką mogą odgrywać jeżeli odpowiednie procesy będę
Prelegenci prowadzili bardzo ciekawe dyskusje, które skupiały się nie na analizie procedur, ale przede wszystkim na praktycznych aspektach wraz z rekomendacjami wynikającymi z ich bogatego doświadczenia.

W drugim dniu Kongresu odbyła się tzw. „Globalna Kawiarnia Liderów”, która miała charakter mniej formalnego spotkania networkingowego. Udział w tej części był otwarty nie tylko dla renomowanych ekspertów z instytucji międzynarodowych, ale także dla młodych i ambitnych osób pragnących w przyszłości rozpocząć karierę w środowisku międzynarodowym. W ramach Kawiarni Liderów odbył się również warsztat współorganizowany z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce na temat aktywności w nadchodzących wyborach do tej ważnej instytucji.

Kongres zaingurował prace nad stworzeniem strategii na rzecz rozwijania polskiej ekspertyzy, oraz wzmacniania roli polskich ekspertów za granicą. Wraz z raportem z konferencji zostanie przygotowany plan działań oraz rekomendacje dla wszystkich interesariuszy tego procesu, zwłaszcza administracji publicznej. W ramach inicjatywy Globalnylider.pl zostanie powstanie również siec ekspertów, łączona poprzez portal internetowy.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o naszej inicjatywie na portalu GlobalnyLider.pl, na www.pulaski.pl/kpem oraz w mediach społecznościach.

Zdjęcia: Bartłomiej Sawka (Cinefoto.pl) dla Fundacji Pułaskiego oraz zasoby własne.