Zostań członkiem      |

Walne Zebranie - 19 kwietnia 2016

Conference
19 kwi 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w Brukseli odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Network PL, zwołane w celu corocznego zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego oraz finansowego za rok 2015 oraz omówienia planowanej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.