Kariera w instytucjach UE - szkolenie w Brukseli, 11-12 marca 2017

Training
01 mar 2017

Stowarzyszenie Network PL, zrzeszające polskich pracowników organizacji międzynarodowych, we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, zaprasza na szkolenie przygotowujące kandydatów do zbliżającego się otwartego konkursu organizowanego przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) w celu rekrutacji nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów (AD 5) oraz na stanowiska pracowników kontraktowych (CAST).

Szkolenie w językach angielskim i polskim poprowadzą dr Ewa Hartman oraz dr Bartosz Żukowski, wyspecjalizowani trenerzy z doświadczeniem w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO.

Termin: 11-12 marca 2017

Miejsce: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, rue Stevin 139, Bruksela

Czas trwania: godz. 9:00 - 17:30 

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, testy autorskie sprawdzające wybrane kompetencje

Koszt: 145 EUR (wraz z lunchem)

Cele:

Przeprowadzenie uczestników przez symulację pierwszego i drugiego etapu konkursu EPSO (od testów komputerowych po Assessment Centre).

Efekty szkolenia:

pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki konkursów EPSO  oraz związanych z nimi typami zatrudnienia,

poznanie  narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych oraz zaznajomienie się z metodą Assessment Centre umożliwiające przygotowanie się do konkursu EPSO

Prowadzący:

dr Ewa Hartman -  Doktor Uniwersytetu w Bournemouth; były pracownik Komisji Europejskiej, Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa; kierownik studiów podyplomowych 'Funkcjonariusz administracji Unii Europejskiej' oraz kierownik studiów podyplomowych 'Neuro-Przywództwo' na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

dr Bartosz Żukowski - Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego; autor książek i artykułów z zakresu filozofii, logiki oraz kognitywistyki; współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi; posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania logiki i dziedzin pokrewnych.

Program:

  • Kompetencje przyszłego urzędnika poszukiwane przez EPSO,
  • Elementy logiki formalnej wykorzystywane w rozumowaniach werbalnych,
  • Metody matematyczne wykorzystywane w rozumowaniach numerycznych: operacje arytmetyczne, ułamki, działania na procentach, proporcje, użyteczne prawa i reguły obliczeniowe, popularne błędy rachunkowe,
  • Metody rozwiązywania testów z zakresu rozumowań abstrakcyjnych,
  • Skróty i „chwyty” heurystyczne,
  • Rozwiązywanie testów oceny sytuacji wraz z omówieniem metodologii testowej oraz dokonywanie dekonstrukcji zadań testowych,
  • Studium przypadku,
  • Group exercise,
  • Oral presentation,
  • Structured interview 

W trakcie obu dni szkolenia przewidziany jest lunch.

Zapisy:

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA! Dziękujemy za zainteresowanie.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.,
poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info@network-pl.org

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dopiero po potwierdzeniu rejestracji (otrzymają Państwo e-mail zwrotny), prosimy o wpłaty w wysokości 145 EUR na podane w e-mailu konto, w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji programu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów.

Nieobecność na szkoleniu nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.