Zostań członkiem      |

Kariera w instytucjach UE - szkolenie w KSAP

Training
05 kwi 2016

Kariera w instytucjach unijnych - konkursy EPSO - rozumowanie i ocena sytuacji oraz AC

Termin: 5-6 kwietnia

Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, Warszawa

Czas trwania: 22 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-18.30

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, testy autorskie sprawdzające wybrane kompetencje

Liczba uczestników: 25

Koszt: 900 zł (jeśli liczba osób w grupie wyniesie do 12 osób); 700 zł (jeśli liczba osób w grupie wyniesie powyżej 12 osób)

Adresat:

 • pracownicy administracji publicznej każdego szczebla, którzy chcą dobrze przygotować się do pierwszego etapu konkursu Europejskiego Centrum Doboru Kadr (EPSO)
 • osoby, które zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach unijnych lub w międzynarodowych korporacjach, gdzie nabór przebiega w oparciu o testy i AC

Cele:

 • Przeprowadzenie uczestników przez symulację pierwszego i drugiego etatu konkursu EPSO (od testów komputerowych po Assessment Centre.

Efekty szkolenia:

 • pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki konkursów ESPO  oraz związanych z nimi typami zatrudnienia
 • poznanie  narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych oraz zaznajomienie się z metodą Assessment Centre umożliwiające przygotowanie się do konkursu EPSO

Prowadzący:

 • Ewa Hartman;  Doktor Uniwersytetu w Bournemouth; były pracownik Komisji Europejskiej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa; w latach 2010-2013 Agent Kontraktowy KE; wykładowca na studiach podyplomowych "Urzędnik administracji Unii Europejskiej…" Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Bartosz Żukowski; Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii UŁ; autor książek i artykułów z zakresu filozofii, logiki oraz kognitywistyki; współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi; posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania logiki i dziedzin pokrewnych.

Program:

 • Kompetencje przyszłego urzędnika poszukiwane przez EPSO
 • Elementy logiki formalnej wykorzystywane w rozumowaniach werbalnych
 • Metody matematyczne wykorzystywane w rozumowaniach numerycznych: operacje arytmetyczne, ułamki, działania na procentach, proporcje, użyteczne prawa i reguły obliczeniowe, popularne błędy rachunkowe
 • Metody rozwiązywania testów z zakresu rozumowań abstrakcyjnych
 • Skróty i „chwyty” heurystyczne
 • Rozwiązywanie testów oceny sytuacji wraz z omówieniem metodologii testowej oraz dokonywanie dekonstrukcji zadań testowych
 • Studium przypadku
 • Group exercise
 • Oral presentation
 • Structured interview 

więcej i zapisy: strona Krajowej Szkoły Administracji Publicznej