Agnieszka Walter-Drop dyrektor generalną w Parlamencie Europejskim

News
01 sty 2015

W dniu 1 stycznia br. Agnieszka Walter-Drop rozpoczęła pracę jako dyrektor generalna w Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji w Parlamencie Europejskim. Jest to najwyższe stanowisko w administracji PE piastowane przez Polaka (Polkę!), a także jedno z najwyższych w europejskiej służbie cywilnej (oprócz zastępcy SG Macieja Popowskiego, DG KE Jerzego Plewy i DG w SG Rady Jarosława Pietrasa).

Agnieszka Walter-Drop w latach 1998-2001 była szefem zespołu Głównego Negocjatora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie zaś radcą-minister i zastępcą Ambasadora w Ambasadzie RP w Berlinie. W Parlamencie Europejskim w latach 2011-2014 pełniła funkcję dyrektor departamentu odpowiedzialnego za komisje parlamentarne zajmujące się stosunkami zewnętrznymi UE.

Bardzo cieszymy się z tego sukcesu i serdecznie gratulujemy!