Zostań członkiem      |

Ewa Synowiec Głównym Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Handlu

News
26 paź 2015

Ewa Synowiec, dotychczasowa Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, od listopada 2015 roku będzie głównym doradcą Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Handlu (DG TRADE) do spraw wdrażania umów o strefach wolnego handlu między Unia Europejska a Mołdawią, Gruzją i Ukrainą.

Ewa Synowiec pełniła swoja funkcję w latach 2010-2015. Wcześniej, w latach 2006-2010 pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, od 2007 r. jako Dyrektor ds. zamówień publicznych, własności intelektualnej i dwustronnych stosunków handlowych z państwami europejskimi nienależącymi do UE oraz krajami Azji Środkowej. Z wykształcenia jest ekonomistką, posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Europejskiej pracowała w Polsce, najpierw jako badaczka w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, następnie w administracji publicznej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a potem jako dyrektor koordynujący proces przygotowania Polski do członkostwa w UE w Urzędzie Komitetu ds. Integracji Europejskiej.

Od roku 2003 do końca roku 2005 pełniła funkcję Zastępcy Ambasadora, Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli. Jest autorką licznych publikacji nt. procesu stowarzyszenia i akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2004 odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za koordynowanie przygotowań Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej.