KE: Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską

Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską

Komisja Europejska w Polsce, 08.04.2014

Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską – to tytuł konferencji, która odbyła się 31 marca w Toruniu. Zaproszeni specjaliści omówili aktualne problemy samorządu terytorialnego i nowe zadania, jakie rodzi rozwój współczesnego świata i integracja Polski z Unią Europejską. To było drugie spotkanie z cyklu kilkunastu, ogólno polskich konferencji podsumowujących, z różnych perspektyw członkostwo Polski w UE.           

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Była to druga z serii kilkunastu konferencji z okazji 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pierwsza odbyła się w Warszawie.

Konferencję uroczyście otworzyli Zbigniew Gniatkowski – Wicedyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, prof. dr hab. Andrzej Sokala – Prorektor UMK ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz prof. dr hab. Roman Bäcker – Dziekan WPiSM UMK.

Obrazy zostały podzielone na trzy panele dyskusyjne i jeden o charakterze warsztatowym

Pierwszy panel konferencji poświęcony był zagadnieniu europejskiego wymiaru samorządu terytorialnego. Jako prelegenci udział wzięli prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski) – będący jednocześnie moderatorem, prof. UW dr hab. Jarosław Szymanek (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski).

Wystąpienia i dyskusja skupiły się na kwestiach wyzwań stojących przed polskim samorządem terytorialnym w świetle przemian ustrojowych, problematyce koniecznego kształtu samorządu. Specjaliści zajęli się też kwestią postrzegania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, jako elementu większej – europejskiej – całości.

Panel drugi dotyczył polskiego modelu samorządu terytorialnego i dylematami związanymi z jego rozwojem. Uczestniczyli w nim: prof. dr hab. Ludwik Habuda (Uniwersytet Wrocławski) – pełniący jednocześnie rolę moderatora, a także prof. US dr hab. Marek Barański (Uniwersytet Śląski), prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Jacek Pokładecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Poruszone zostały kwestie odnowy samorządu terytorialnego po okresie przemian ustrojowych, a także związane z tym kwestie deficytu polskiej demokracji lokalnej. Zwrócono także uwagę na realizację procesu decentralizacji w świetle nikłej skali podmiotowej partycypacji obywatelskiej i wpływu tego zjawiska na funkcjonowanie lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.

Panel trzeci, zatytułowany Samorząd terytorialny w praktyce – wyzwania, doświadczenia, wnioski, poprowadziła dr Malwina Rouba, reprezentująca Starostwo Powiatowe w Toruniu. Głos zabrali: dr Tomasz Potkański (Zastepca Dyretora Biura Zwiazku Miast Polskich, Collegium Civitas), mgr Jacek Kuźniewicz (Wiceprezydent Włocławka), mgr Dariusz Wypych (Rada Miejska Pabianic), mgr Marzanna Brylew (Zastepca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie), dr Malwina Rouba (Starostwo Powiatowe w Toruniu), dr Michał Adamski (Urzad Miasta Kutno), dr Agnieszka Lipska-Sondecka (Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych), dr Beata Słobodzian (Uniwersytet Gdański), dr Konrad Koc (Akademia im. Jana Długosza Czestochowie).

Prelegenci poruszyli problemy szeroko rozumianych praktycznych doświadczeń wynikających z funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego w wielopłaszczyznowych relacjach współpracy, tak na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Przedstawione zostały także poglądy na temat możliwych nowych form działania w tej materii.

Ostatni element konferencji stanowił komponent warsztatowy, w którym główną rolę odegrały panie Maria Glowacz de Chevilly (wiceprzewodnicząca Rady Pracowniczej w Komisji Europejskiej) oraz Małgorzata Pitala (członkini Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej). Podczas warsztatów przedstawione i omówione zostały praktyczne aspekty korzystania z systemu rekrutacji pracowników Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte.

Na konkursy te składają się testy, które pozwalają ocenić znajomość podstawowych języków UE wśród kandydatów, wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności analitycznego myślenia, czy szybkiego rozwiązywania problemów (często o charakterze abstrakcyjnym). W trakcie warsztatów pokrótce omówiony został każdy z tych modułów.

Zobacz także relację z pierwszej z serii debat na 10 lat Polski w UE: Polskie 10 lat w Unii. 

Źródło:ec.europa.eu/polska/news/140408_torun_pl.htm