Komisja Europejska mianowała nowego szefa przedstawicielstwa w Warszawie

News
31 mar 2016

Komisja Europejska mianowała dzisiaj dr. Marka Prawdę dyrektorem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dr Marek Prawda, który obejmie urząd dnia 1 kwietnia 2016 r., ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dyplomacji. Od początku lat 90-tych dr Marek Prawda pełnił stanowisko dyplomaty za różnych rządów Polski zarówno w Warszawie, jak i za granicą.

Swoją karierę rozpoczął w 1992 r., gdy został powołany na stanowisko I sekretarza Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w niemieckim Bonn. Funkcję tę pełnił przez sześć lat. Następnie objął stanowisko wicedyrektora, a w 1999 r. dyrektora Departamentu Europy Zachodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2001 r. pełnił funkcję dyrektora sekretariatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001–2005 piastował stanowisko ambasadora RP w Szwecji.

W 2005 r. objął stanowisko dyrektora sekretariatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a następnie w 2006 r. został mianowany ambasadorem RP w Niemczech. Funkcję tę pełnił do 2012 r., kiedy objął stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. Dnia 1 marca br. powrócił do Polski jako ambasador, doradca w Departamencie Europy Zachodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dr Marek Prawda ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Lipsku. Następnie odbył studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie uzyskał stopień doktora socjologii. Był pracownikiem naukowym Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

W okresie od września 2012 r. do marca 2016 r. piastował stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej.

Kontekst

Komisja ma przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także oddziały regionalne w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu. Przedstawicielstwa pełnią rolę rzecznika i obserwatora Komisji we wszystkich państwach członkowskich UE. Utrzymują kontakty z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami, a także informują media i opinię publiczną o polityce UE. Przedstawicielstwa składają Komisji sprawozdania z ważnych wydarzeń w poszczególnych państwach członkowskich.

Od początku prac Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera szefowie przedstawicielstw są mianowani przez przewodniczącego KE i pełnią rolę jego przedstawicieli politycznych w państwie członkowskim, do którego są delegowani.

źródło: Komisja Europejska - Komunikat prasowy