Maciej Popowski zastępcą Dyrektora Generalnego KE ds. polityki sąsiedztwa (DG NEAR)

News
12 kwi 2016

Komisja Europejska mianowała nowych dyrektorów generalnych i zastępców dyrektora generalnego.

Maciej Popowski został mianowany Zastępcą Dyrektora Generalnego w dyrekcji ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (DG NEAR), a Patrick Child – w dyrekcji ds. badań naukowych i innowacji (DG RTD).

Popowski jest Polakiem i swoją funkcję obejmie dnia 16 kwietnia. Do Komisji przeszedł z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, gdzie w latach 2011–2015 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Wcześniej był szefem gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i dyrektorem w dyrekcji Komisji Europejskiej zajmującej się współpracą międzynarodową i rozwojem (DG DEV). W latach 1991–2008 pracował w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie zajmował różne stanowiska w administracji oraz w misjach MSZ.

źródło: Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej