Zostań członkiem      |

Mieczysław Groszek w składzie Grupy Ekspertów UE na rzecz zrównoważonego finansowania

News
10 sty 2017

Dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich - został nominowany przez Komisję Europejską na członka High Level Expert Group on Sustainable Finance  - Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla, która będzie odpowiedzialna za opracowanie zaleceń co do planów działania Komisji dotyczących kompleksowej strategii UE na rzecz zrównoważonego finansowania w ramach Unii Rynków Kapitałowych (CMU).
 

Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla, która rozpocznie swoje prace w styczniu 2017 roku, została powołana przez Komisję decyzją z 28 października 2016 roku. Jej zadaniem jest wspieranie Komisji w opracowaniu strategii Unii na rzecz zrównoważonego finansowania (sustainable finance). Na bazie zaleceń Grupy Komisja Europejska ustali założenia dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju w przepisach UE dla sektora finansowego. To ważny krok w pracach nad realizacją w praktyce założeń EU's 2030 Agenda for sustainable development, jak również porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Komisja Europejska wybrała dwudziestu członków Grupy spośród 103 kandydatur zgłoszonych w procesie rekrutacji, co zostało oficjalnie ogłoszone w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisja dokonując wyboru 20 wysoko wykwalifikowanych kandydatów, wzięła pod uwagę ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe i znaczenie w sprawach finansowania zrównoważonego rozwoju. M. Groszek jest jednym z dwunastu reprezentantów sektora finansowego, w tym jedynym z sektora bankowego. Jest także jedynym członkiem Grupy z tzw. nowych Państw członkowskich Unii Europejskiej.

Grupa będzie spotykać się regularnie w 2017 roku i opracuje okresowy raport ze swoich prac latem 2017 roku, który będzie stanowił podstawę dalszych prac w odniesieniu do najistotniejszych problemów i potrzeb oraz założeń zaleceń, które Grupa przedstawi Komisji Europejskiej.

źródło: Związek Banków Polskich

zdjęcie: TVN24 Biznes i Świat