Zostań członkiem      |

Piotr Dmochowski-Lipski Sekretarzem Wykonawczym EUTELSAT IGO

News
16 mar 2017

Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oficjalny kandydat Rządu RP Piotr Dmochowski-Lipski został wybrany nowym Sekretarzem Wykonawczym EUTELSAT IGO.

Piotr Dmochowski-Lipski jest uznanym ekspertem w obszarze mediów i telekomunikacji. Pełni funkcję doradcy przy Ministrze Cyfryzacji, eksperta i delegata do międzyrządowych i międzynarodowych organizacji satelitarnych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Doradczego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej ITSO-INTELSAT, jak również Przewodniczącego Komitetu Doradczego EUTELSAT IGO.
Wyboru dokonało Zgromadzenie Stron organizacji podczas posiedzenia w Paryżu w 15 marca br.
Za prowadzenie lobbingu na rzecz polskiego kandydata odpowiadało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Europejska Organizacja Telekomunikacji Satelitarnej EUTELSAT IGO została utworzona w 1977 r. przez 17 państw europejskich, członków Europejskiej Konferencji Administracji Telekomunikacyjnych i Pocztowych (CEPT) w celu utworzenia europejskiego systemu telekomunikacji satelitarnej. Działa na podstawie Konwencji z 1985 r., do której przystąpiło 49 państw-obecnie członków organizacji. Wśród nich jest 27 państw członkowskich UE (bez Estonii). Polska jest jej członkiem od grudnia 1991 r. W 2001 r. na mocy porozumienia wyodrębniono spółkę operacyjną EUTELSAT S.A., a EUTELSAT IGO pozostała organizacją międzyrządową sprawującą nadzór nad wypełnianiem przez spółkę-operatora warunków określonych w porozumieniu.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych