Prezydencja Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

News
01 lip 2015

Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Polska będzie koncentrować się na obszarach współpracy, wpisujących się w trzy nowe długofalowe priorytety RPMB uzgodnione w czerwcu 2014 r.: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna, oraz bezpieczny region. Zależy nam na pełniejszym wykorzystaniu potencjału RPMB.

Naszym celem jest także podjęcie dyskusji i konkretnych kroków w kierunku bardziej efektywnego zarządzania regionem, opierającego się na istniejących instytucjach i formatach współpracy, lecz przy większej ich harmonizacji – zgodnie z dokumentami programowymi Rady. W tym kierunku zmierzać będziemy podczas realizacji każdego z priorytetów.

Również w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016 Polska będzie przewodniczyć pracom Narodowych Punktów Kontaktowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Podjęte zostaną działania w kierunku koordynacji prac i maksymalnej synergii pomiędzy formatami współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Okres polskiego przewodnictwa w RPMB zbiega się z przewodnictwem w Komitecie ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB, do którego priorytetów na ten czas zaliczają się: problematyka miejska, planowanie przestrzenne w odniesieniu do obszarów morskich oraz monitoring terytorialny. Podjęte zostaną działania na rzecz lepszej koordynacji prac pomiędzy Komitetem VASAB i właściwymi organizacjami i instytucjami w regionie.

W roku 2016 (1.01 – 31.12) Polska będzie sprawować prezydencję w Komitecie Sterującym Partnerstwa Wymiaru Północnego ds. Transportu i Logistyki. Podjęte zostaną działania na rzecz koordynacji prac organizacji regionalnych w tym obszarze.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych