Stowarzyszenie Network PL zarejestrowane

News

W dniu 15 maja 2013 r. Stowarzyszenie Network PL zostało, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000461344.