Zostań członkiem      |

Nowa procedura EPSO CAST

Competitions
05 sty 2017

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza bezterminową procedurę naboru w celu utworzenia puli kandydatów, spośród których instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej (UE) mogą rekrutować pracowników kontraktowych w wymienionych powyżej dziedzinach.

Zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH w następujących grupach funkcyjnych i profilach:

 • EPSO/CAST/P/1/2017     Finanse                GF III
 • EPSO/CAST/P/2/2017     Finanse                GF IV
 • EPSO/CAST/P/3/2017     Zarządzanie projektami/programami      GF III
 • EPSO/CAST/P/4/2017     Zarządzanie projektami/programami      GF IV
 • EPSO/CAST/P/5/2017     Finanse                GF II
 • EPSO/CAST/P/6/2017     Sekretarze / Pracownicy biurowi               GF II
 • EPSO/CAST/P/7/2017     Administracja / Zasoby ludzkie   GF II
 • EPSO/CAST/P/8/2017     Administracja / Zasoby ludzkie   GF III
 • EPSO/CAST/P/9/2017     Administracja / Zasoby ludzkie   GF IV
 • EPSO/CAST/P/10/2017  Komunikacja      GF III
 • EPSO/CAST/P/11/2017  Komunikacja      GF IV
 • EPSO/CAST/P/12/2017  Sprawy polityczne / Polityka unijna          GF III
 • EPSO/CAST/P/13/2017  Sprawy polityczne / Polityka unijna          GF IV
 • EPSO/CAST/P/14/2017  Prawo   GF III
 • EPSO/CAST/P/15/2017  Prawo   GF IV
 • EPSO/CAST/P/16/2017  T echnologie informacyjno-komunikacyjne         GF III
 • EPSO/CAST/P/17/2017  Technologie informacyjno-komunikacyjne          GF IV

więcej informacji: dokument pdf