Planowane procedury naboru w instytucjach UE

Competitions
10 cze 2019

Planowane procedury naboru w instytucjach UE, m.in. Administratorzy w dziedzinie prawa finansowego, prawa konkurencji, audytu, przepisów dot. Unii Gospodarczej i Walutowej, itp
więcej: https://epso.europa.eu/job-opportunities/upcoming_pl