Misja obserwacji wyborów w Republice Kazachstanu

Career
16 mar 2015

Na oficjalne zaproszenie Republiki Kazachstanu do obserwowania nadchodzących wyborów prezydenckich zaplanowanych na 26 kwietnia 2015 roku, w oparciu o wnioski i zalecenia misji oceny potrzeb wykorzystanego do Kazachstanu od 3 do 6 marca 2015 i zgodnie ze swoim mandatem Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przygotowuje się do rozmieszczenia misji obserwacji wyborów (EOM) w tych wyborach.

W rezultacie, OBWE / ODIHR zamierza zatrudniać pracowników wsparcia dla wymienione poniżej pozycje:

więcej informacji: http://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan/144856