MSZ: Seminarium „ONZ – różne drogi kariery”

Career
23 lis 2015

W ramach obchodów 70-lecia powstania ONZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zorganizowało seminarium dotyczące kariery w ONZ. Celem spotkania było „wyjaśnienie jak wyglądają procedury, formy i procesy rekrutacji w ramach otwartych konkursów i różnorodnych programów oferowanych przez organizacje Narodów Zjednoczonych” – mówiła Beata Prądzyńska, zastępca dyrektora w Biurze Dyrektora Politycznego MSZ.

Seminarium zostało zorganizowane 23 listopada w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Adresatami spotkania byli głównie studenci, uczelniane biura karier oraz Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski. – Możliwość zdobywania  doświadczenie w trakcie wolontariatu, praktyk czy staży w ONZ  procentować będzie mogło zarówno w pracy w administracji publicznej w Polsce jak i zdobywaniu kolejnych szczebli kariery zawodowej w różnych organizacjach międzynarodowych – zachęcała zgromadzonych dyrektor Prądzyńska.

ONZ jest jednym z największych pracodawców wśród organizacji międzynarodowych. – Praca w ONZ jest dla tych osób, które nie tylko posiadają określoną wiedzę, ale potrafią również funkcjonować w wielokulturowym środowisku - zaznaczyła Mariola Ratschka, dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

O swoich kilkuletnich doświadczeniach w pracy w ONZ opowiadał Maciej Janczak, zastępca dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ. Wśród panelistów były także: Claudia Pivaral z UN Volunteers, Felicia Barry-Jørgensen ze Światowej Organizacja Zdrowia (WHO), Ann-Carin Öst z Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce i Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie. Mówcy zachęcali uczestników seminarium do śledzenia stron internetowych poświęconych rekrutacji i aplikowania na licznie ogłaszane tam nabory.   

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych