INEA: Poszukiwany urzędnik ds. projektów transportowych, energetycznych i ICT

Vacancies
01 lis 2017

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Urzędnika ds. Projektów w dziedzinie transportu, energii i ICT.

Termin zgłaszania mija 10.11.2017 r.

Oferta skierowana jest do osób posiadających doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami, a także znajomość polityki unijnej w sektorze transportu/energii/ICT, w szczególności w zakresie infrastruktury, polityki inwestycyjnej i kwestii regulacyjnych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C2. Oferta przeznaczona jest dla kandydatów, którzy zdali testy selekcyjne EPSO i znajdują się w bazie EPSO dla pracowników kontraktowych (FG III).

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Brukseli na okres 2 lat z możliwością przedłużenia kontraktu.

Szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań znajduje się w ogłoszeniu nr INEA/2017/CA/FGIII/38 dostępnym na stronie:  https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

Kandydaci proszeni są o przesłanie za pomocą strony internetowej organizacji CV w formacie Europass oraz listu motywacyjnego w języku angielskim do dnia 10 listopada 2017 r.