Zostań członkiem      |

Nabór ekspertów narodowych w Komisji Europejskiej

Vacancies
28 sie 2015

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost – free) w Dyrekcjach Generalnych KE. Termin zgłoszenia: 18 września 2015 r.

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost – free) w Dyrekcjach Generalnych KE

- Działania w dziedzinie Klimatu (CLIMA) - 1 stanowisko w Wydziale A. 1

- Sieci komunikacyjne, treści i technologii (CNET) -  2  stanowiska w Wydziale C. 4, H. 2

- Konkurencja (COMP) - 1 stanowisko w Wydziale H. TF

- Współpraca międzynarodowa i rozwój (DEVCO) - 3 stanowiska (cost-free) w Wydziale B. 1_HRBA, B. 1_TORTURE, D. 1

- Tłumaczenie Pisemne (DGT) – 2 stanowiska  w Wydziale B. PL, B. RO

- Edukacja i Kultura (EAC) -  2 stanowiska w Wydziale A. 3, B. 2

- Sprawy Gospodarcze i Finansowe (ECFIN) - 1 stanowisko  w Wydziale D. 3

- Pomoc humanitarna (ECHO) – 1 stanowisko w Wydziale B. 1

- Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne ( EMPL) - 1 stanowisko w Wydziale B. 4

- Środowisko (ENV) -  1  stanowisko  w Wydziale C. 4

- Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - 1 stanowisko w Wydziale 0 5

- Eurostat (ESTAT) – 3  stanowiska  w Wydziale A. 3, B. 1, F. 2

- Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych (FISMA) -  2 stanowiska w Wydziale B. 2 (uwaga: nabór do Wydziału B2 anulowany), C. 3

- Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) - 1 stanowisko w Wydziale 2

- Spraw Wewnętrznych (HOME) - 3 stanowiska w Wydziale C. 1 – A, C. 1 -B, D. 3

- Zdrowie i bezpieczeństwo żywności  (SANTE) -  2 stanowiska w Wydziale C. 2 (cost-free), D. 3

- Podatki i Unia Celna (TAXUD) - 4 stanowiska  w Wydziale D. 1, D. 4

- Handel (TRADE) – 2 stanowiska w Wydziale B. 3, H. 2

 

Opisy stanowisk w załączeniu. W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.  

Zgodnie z „Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

 

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 18 września 2015 roku. 

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej:http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
  • w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H 1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie kandydata od pracodawcy oraz wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  irena.redlinska@msz.gov.pl