Wolne stanowiska w organizacjach międzynarodowych

Vacancies

Poniżej znajdziecie Państwo odsyłacze do stron internetowych informujących o wolnych stanowiskach w różnych organizacjach międzynarodowych:

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) / United Nations (UN) - https://careers.un.org/lbw/Home.aspx

Rada Europy / Council of Europe - http://www.coe-recruitment.com/index.aspx

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego/North Atlantic Treaty Organization (NATO) - http://www.nato.int/wcm-asp/recruit-hq-e.asp

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)  / Organization for Security and Co-operation in Europe, (OSCE) -www.osce.org/employment/

Bank Rozwoju Rady Europy  / Council of Europe Development Bank  (CEB) -http://www.coebank.org/Contenu.asp?article=68&arbo=135&theme=6

Bank Światowy / The World Bank (IBRD) -http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,menuPK:64262360~pagePK:64262398~piPK:64262365~theSitePK:1058433,00.html

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości / United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) -www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/employment.html

Europejska Agencja Praw Podstawowych / European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) -http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/about_fra/recruitment/recruitment_en.htm

Europejska Organizacja Badań Jądrowych / European Organization for Nuclear Research (CERN) -https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=1

Europejski Bank Centralny / European Central Bank - http://www.ecb.int/ecb/jobs/html/index.en.html

Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank (EIB) - www.eib.org/about/jobs/index.htm

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - www.embl.org/jobs

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych / United Nations Population Fund (UNFPA) - www.unfpa.org/employment/index.htm

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet / United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) -http://www.unwomen.org/en/about-us/employment

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom / United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) -www.unicef.org/about/employ/index.html

International Computing Centre (UNICC) - http://www.unicc.org/Pages/Working-for-ICC.aspx

Interpol - www.interpol.int/Public/Icpo/Recruitment/default.asp

Konferencja Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu / United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) -http://unfccc.int/secretariat/employment/recruitment

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej / International Atomic Energy Agency (IAEA) www.iaea.org/About/Jobs/

Międzynarodowa Korporacja Finansowa / International Finance Corporation (IFC) -www.ifc.org/ifcext/careers.nsf/Content/CurrentOpportunities

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration (IOM) www.iom.int/jahia/Jahia/lang/en/pid/17

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego / International Civil Aviation Organization (ICAO) -https://careers.icao.int/wd/plsql/wd_portal.show_page?p_web_site_id=3325&p_text_id=1272

Międzynarodowa Organizacja Morska / International Maritime Organization (IMO) - http://www.imo.org/About/Careers/Pages/Home.aspx

Międzynarodowa Organizacja Pracy / International Labour Organization (ILO) -www.ilo.org/global/About_the_ILO/Job_opportunities/lang--en/index.htm

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa / International Fund for Agricultural Development (IFAD) - www.ifad.org/job/index.htm

Międzynarodowy Fundusz Walutowy / International Monetary Fund (IMF) - www.imf.org/external/np/adm/rec/job/howtoap.htm

Międzynarodowy Trybunał Karny / International Criminal Court  (ICC) - http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/recruitment/Pages/recruitment.aspx

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny / International Communication Union (ITU) - www.itu.int/employment/index.html

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury / UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) -http://recrutweb.unesco.org/postes/postes_visualisation.asp?AffLangue=gb&CATPOSTE=1

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego / United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) -http://www.unido.org/index.php?id=o3611

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa / Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) -http://www.fao.org/employment/en/

 

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej / Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) - www.opcw.org/jobs/

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) -http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_45609340_1_1_1_1_1,00.html

Powszechny Związek Pocztowy / Universal Postal Union (UPU) - www.upu.int/employment/en/index.shtml

Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich / United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) -http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=12&catid=435

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju / United Nations Development Programme (UNDP) - http://jobs.undp.org/

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska / United Nations Environmental Programme (UNEP) -http://www.unep.org/vacancies/

Światowa Organizacja Meteorologiczna / World Meteorological Organization (WMO) -http://www.wmo.int/pages/vacancies/jobslist_en.html

Światowa Organizacja Turystyczna / World Tourism Organisation (WTO) - http://www2.unwto.org/en/about/employment

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej / World Intellectual Property Organization (WIPO) - http://www.wipo.int/hr/en/

Światowa Organizacja Zdrowia / World Health Organisation (WHO) - http://www.who.int/employment/en/

Światowy Program Żywnościowy / World Food Programme (WFP) - http://www.wfp.org/about/vacancies

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS  / Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) -http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Jobs/default.asp

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców / United Nations High Commissioner for Refugees  (UNHCR) -http://www.unhcr.org/pages/49c3646c491.html