Zostań członkiem      |

Polscy eksperci międzynarodowi spotkają się w Warszawie

Press
15 Maj 2018

Globalna wioska. To sformułowanie nie jest pustym komunałem. To określenie rzeczywistości w jakiej żyjemy. Zawiera ono praktycznie wszystkie procesy polityczne, gospodarcze i społeczne, jakie zachodzą na co dzień i mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Decyzje, które przekładają się na ratyfikacje praw, a co za tym idzie, na sposób funkcjonowania naszego kraju w wielu ważnych dziedzinach życia, zapadają na forach organizacji międzynarodowych. Są one poprzedzone długimi procedurami administracyjnymi i politycznymi uzgodnieniami na szczeblu międzyrządowym. Na każdym etapie, tworzenia tych regulacji, kluczowe jest zaangażowanie całego potencjału kraju, aby możliwie najkorzystniej wynegocjować zapisy, które będą następnie podlegać reżimowi prawa międzynarodowego. Organizatorzy Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych postanowili usystematyzować aktualne problemy pojawiające się na arenie międzynarodowej, oraz odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób można zabezpieczyć interes Polski podczas ich rozwiązywania poprzez wykorzystanie najcenniejszego kapitału jaki posiada każde z państw – kapitału ludzkiego.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Stowarzyszenie NETWORK PL, oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych organizują kongres, którego uczestnikami będą polscy pracownicy instytucji międzynarodowych, ośrodków badawczych i analitycznych a także organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy międzynarodowej. To pierwsze tego typu wydarzenie, które da możliwość zbudowania sieci współpracy Polaków rozproszonych po świecie, którzy mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do realizacji tak rzadko pojawiającego się w przestrzeni publicznej priorytetu polityki zagranicznej jakim jest Racja Stanu. 

Podczas dwudniowego wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie 08-09.06.2018podjętych zostanie szereg praktycznych zagadnień związanych funkcjonowaniem polskich pracowników w przestrzeni międzynarodowej, począwszy od dokonania pewnej inwentaryzacji naszej obecności po wymianę informacji na temat możliwości rozpoczęcia i rozwoju kariery w instytucjach międzynarodowych. 

Szereg aktualnych, lub wkrótce aktualnych tematów, takich jak bezpieczeństwo, innowacje (w tym w kontekście postępującej czwartej rewolucji przemysłowej oraz zbliżającej się ery sztucznej inteligencji), cyberprzestrzeń czy wreszcie przyszłość Unii Europejskiej oraz ładu światowego, będą omawiane przez najwyższej klasy polskich ekspertów, czynnie lub w przeszłości pracujących nad tymi zagadnieniami. 

- Idea Kongresu jest spójna z ideą powstawia Stowarzyszenia NETWORK PL. Powstało ono z potrzeby współpracy polskich pracowników instytucji Unii Europejskiej. Dzięki temu już od roku 2012 udało nam się wypracować mechanizmy, dzięki którym jesteśmy wstanie wspierać polskie instytucje w realizacji ich celów na forum europejskim. Wierzę, że Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych będzie zaczynem dla realizacji tych celów w skali globalnej – mówi Tomasz Rados, członek Stowarzyszenia.

Organizatorzy są świadomi, że budowanie pozycji oraz dobrego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej to złożony proces, obliczony na długi czas a także na szereg działań. Dzięki ich koordynacji i współpracy możliwe jest opracowanie i realizacja spójnej strategii, ukierunkowanej na ten cel. 

Kongres pokazuje też, jak bardzo, Polacy pracujący w różnych ośrodkach międzynarodowych, potrzebują tej współpracy oraz ich determinację na rzecz kreowania jak najlepszego wizerunku Polski na świecie. Pokazuje też, że wzajemne wsparcie oraz umiejętność dialogu w nadchodzącej przyszłości są nie tylko możliwe ale i konieczne.

Źródło: Sebastian Gojdź - Blog