Zostań członkiem      |

Prasa: Europejskie kadry z Polski

Press
22 lip 2017

Myślisz o przyszłości w instytucjach Europejskich? Teraz masz szansę. Dziś jedynym Polakiem, który zajmuje ważne stanowisko międzynarodowe w świecie polityki jest Donald Tusk. Mamy również Komisarza unijnego z ważną teką ds. rynku wewnętrznego i usług, Elżbietę Bieńkowską. Należy również wspomnieć iż premier Jerzy Buzek był Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Teraz szansa właśnie dla Ciebie.

Im więcej naszych rodaków na ważnych stanowiskach w instytucjach europejskich, tym lepszy lobbing naszych polskich interesów. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, 46-milionowa Hiszpania w Komisji Europejskiej (KE) na stanowiskach kierowniczych miała w ubiegłym roku ponad 700 osób, gdy 38-milionowa Polska – 150. W całej KE zatrudnionych jest ponad 30 tysięcy urzędników ze wszystkich krajów członkowskich. Polska, zgodnie z algorytmem, ma mieć w KE 1341 osób, a ma niecałe 90 procent z tej przyznanej nam puli, w tym 74 procent na szczeblu kierowniczym. Najlepiej w rankingu wypada Belgia, później Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

Dużą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w administracji państw członkowskich – oddelegowani na czas określony (od sześciu miesięcy do czterech lat) do pracy w Komisji Europejskiej. Osoby te są dosyć istotne z punktu widzenia interesów narodowych, gdyż zdobywają niezbędną wiedzę oraz kontakty, które później mogą być wykorzystywane w kraju. – W Polsce należy promować możliwości zatrudnienia w instytucjach europejskich wśród młodzieży. Dlatego zrodził się pomysł utworzenia Europejskiej Akademii Kadr w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – mówi Natalia Matyba, inicjatorka powstania Akademii. Program, którego autorem jest Sebastian Gojdź został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH oraz, co jest w Polsce ewenementem, przez praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru.

Takie studia są znakomitą okazją do rozpoczęcia kariery, do czego serdecznie zachęcamy.

źródło