Zostań członkiem      |

Rzeczpospolita: Trening do karier w UE

Press
20 sty 2016

W Polsce są prowadzone systematyczne sesje informacyjne, szkolenia i studia przygotowujące do startu w organizowanej przez instytucje unijne rekrutacji pracowników. – piszą w polemice eksperci.

W numerze 2/2016 „Rzeczypospolitej" (4 stycznia), opublikowany został artykuł pt. „Czy może być więcej Polaków w instytucjach UE?", w którym eksperci Związku Banków Polskich opisują stan zatrudnienia Polaków w instytucjach Unii Europejskiej.

Autorzy słusznie zauważyli problemy wynikające z niewystarczającej reprezentacji Polaków w instytucjach UE, w szczególności na stanowiskach wyższego i średniego szczebla, co ma negatywny wpływ na interes Polski. To ważne, bo większość przepisów obowiązujących w krajach członkowskich UE, w tym w Polsce, powstaje właśnie w unijnych instytucjach.

W artykule pojawia się jednak nieścisłość, że w Polsce nie są organizowane sesje informacyjne ani szkolenia przygotowawcze do konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).Sytuacja na szczęście w międzyczasie uległa znacznej poprawie.

Dużo szkoleń

Warsztaty tego typu prowadziły Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku i Zielonej Górze), Ośrodek Debaty Międzynarodowej (w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, jak i Ośrodek Debaty Międzynarodowej niejednokrotnie zapraszały na spotkania informacyjne.

Podobnie Uczelnia Łazarskiego, która gościła debatę „Czy Bruksela jest dla Polaka", podczas której uczestnicy mogli od przedstawicieli Komisji Europejskiej z Polski i z Brukseli uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań dotyczących tak konkursów EPSO, jak i pracy w instytucjach.

Najbardziej kompleksowa forma przygotowania – roczne studia podyplomowe całkowicie dedykowane konkursom EPSO – prowadzone były w Krakowie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo– -Hutniczej. Obecnie studia odbywają się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Krótsze szkolenia, również przygotowujące do procedury konkursowej oferuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (więcej). Działania te prowadzone są przez zespół: dr Ewę Hartman – byłego pracownika Komisji Europejskiej, dr. Bartosza Żukowskiego – specjalistę z zakresu logiki i kognitywistki, oraz dr. Marcina Górskiego – członka Team Europe, szkoleniowca kadry Polskiej Prezydencji.

Znakomita większość uczestników studiów, szkoleń czy warsztatów przeszła z sukcesem etap testów komputerowych w wybranych przez siebie konkursach. I obecnie stawia czoła zadaniom przewidzianym podczas etapu Assessment Centre.

Ambasadorowie Karier w akcji

Od 2011 roku na uczelniach wyższych w Polsce działają „Ambasadorowie Karier UE". To program, który został zainicjowany w roku 2010 przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Ma on na celu zachęcenie studentów do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach unijnych, a także informować ich o przebiegu procesu rekrutacji.

Z pomocą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej czy też sieci Europe Direct odbyło się już kilkadziesiąt spotkań na temat możliwości kariery w instytucjach unijnych, na których łącznie obecnych było ponad tysiąc osób. 9 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowana została konferencja z udziałem przedstawicieli EPSO, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fronteksu. Podczas tego wydarzenia studenci mogli poznać, jakie możliwości zatrudnienia oferowane są przez instytucje oraz agencje Unii Europejskiej, a także mieli szansę posłuchać historii pracowników i stażystów. 150 osób wzięło udział w konferencji, a dzięki transmisji online śledziło ją dodatkowe 700 osób.

Agnieszka Zakrzewska brała również udział w Dniach Kariery – targach organizowanych przez organizację AIESEC Polska w marcu 2015 w dziewięciu miastach. Tysiące uczestników odwiedziło stoisko Komisji Europejskiej i miało szansę zadać pytania na temat kariery w instytucjach unijnych i zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i staży.

W roku akademickim 2015/2016 w programie „Ambasador Karier UE" EPSO bierze udział aż osiem uczelni wyższych w Polsce z Lublina, Poznania, Warszawy, Zielonej Góry i Szczecina.

Ponadto tylko w ostatnich dwóch latach Stowarzyszenie Network PL, zrzeszające Polaków w instytucjach Unii Europejskiej, przy współpracy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, zorganizowało w Brukseli cykl szkoleń skierowanych do pracowników czasowych instytucji, asystentów w Parlamencie Europejskim, studentów, absolwentów wyższych uczelni oraz całej rzeszy Polonii, zarówno z Belgii, jak i krajów sąsiednich. Ze szkoleń tych, prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów, mający wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO w całej Europie, skorzystało jak dotąd ponad trzysta osób.

Mając na uwadze słuszny cel, jakim jest wzmocnienie naszej obecności w instytucjach Unii Europejskiej, warto również wykorzystać już istniejące formy wsparcia, dodatkowo je wzmacniając, np. przez większe zaangażowanie polskiego rządu w te działania oraz życzliwość polskich mediów w celu promowania takiej pożytecznej aktywności.

 

Dr Ewa Hartman jest kierownikiem studiów „kariera w instytucjach UE" Uczelni Łazarskiego,
Agnieszka Zakrzewska – ambasadorem karier UE na Uniwersytecie Warszawskim,
a Tomasz Rados – prezesem Stowarzyszenia Network PL

 

Źródło: Rzeczpospolita

 

Artykuł ekspertów ZBP: Rzeczpospolita