Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018

Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych odbył się w dn. 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Spotkali się podczas niego polscy eksperci pracujący w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie rozpoczęło debatę nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka.

więcej: www.globalnylider.pl

Zdjęcia: Bartłomiej Sawka (Cinefoto.pl) dla Fundacji Pułaskiego oraz zasoby własne.

Our mission

Main objectives of the Association are integration, exchange of experience and knowledge, building a network between Poles from international organizations and strengthen the positive image of Poles and Poland on the international arena.

Latest news