Walne Zebranie - 19 kwietnia 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w Brukseli odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Network PL, zwołane w celu corocznego zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego oraz finansowego za rok 2015 oraz omówienia planowanej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.

Our mission

Main objectives of the Association are integration, exchange of experience and knowledge, building a network between Poles from international organizations and strengthen the positive image of Poles and Poland on the international arena.

Latest news