Jarosław Starzyk Stałym Przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej

News
26 lut 2016

Minister Witold Waszczykowski wręczył dziś Jarosławowi Starzykowi nominację Prezydenta RP na stanowisko Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej.

Jarosław Starzyk - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej w MSZ od 1989 r. W latach 1992-97 pracował w Biurze Radcy Handlowego w Ambasadzie RP w Sztokholmie. Od 1997 do 1999 r w Departamencie Integracji Europejskiej, a następnie w Departamencie Unii Europejskiej MSZ. W latach 1999-2004 pełnił funkcję kierownika pionu politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Po powrocie do kraju pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Zagranicznej Polityki Ekonomicznej, a następnie kierował Departamentem Unii Europejskiej. Od 2008 do 2015 r. był ambasadorem RP w Szwajcarii.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ekonomika i organizacja handlu zagranicznego). Ukończył studia podyplomowe w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Zna język angielski i rosyjski.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych