MSZ: Mościcka-Dendys o zatrudnieniu Polaków w OM

O możliwościach zwiększenia liczby Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych rozmawiała w czwartek w Brukseli podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Wiceminister spotkała się z przedstawicielami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu

Wiceminister rozmawiała o sytuacji Polaków już pracujących w instytucjach międzynarodowych, a zwłaszcza w ESDZ.

 - Dziesiąta rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją do wzmocnienia i zwiększenia obecności Polek i Polaków w strukturach unijnych w taki sposób, aby była ona odzwierciedleniem potencjału i siły polskiego głosu w Unii Europejskiej – podkreśliła.

Wiceminister spotkała się z ekspertami narodowymi i pracownikami Stałego Przedstawicielstwa oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Network.PL, zrzeszającego polskich urzędników w instytucjach międzynarodowych.

MSZ od wielu lat prowadzi działania informacyjne na temat możliwości podejmowania pracy w organizacjach międzynarodowych i przygotowań do konkursów unijnych organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr. Obecnie trwa kolejna rekrutacja do konkursów otwartych dla przyszłych urzędników UE.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 28 marca 2014
Źródło: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosc