Płk Marek Powalski przewodniczącym Rady Polityki i Planowania Zasobów NATO

News
09 mar 2016

Pułkownik Marek Powalski został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Polityki i Planowania Zasobów NATO – poinformowało Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Sojuszu. To najwyższe stanowisko w Kwaterze Głównej Paktu odpowiedzialne za zasoby Sojuszu.

Bydgoszczanin płk Powalski był poprzednio przewodniczącym Komitetu Budżetowego NATO (od 2013 roku), a wcześniej m.in. pracownikiem Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO (w latach 2008-2013). Na nowe stanowisko wybrała go Rada Północnoatlantycka, czyli ambasadorowie państw Sojuszu.

Powalski obejmie nową funkcję 1 września i będzie pierwszym przedstawicielem nowych krajów członkowskich pełniącym tę funkcję.

Rady Polityki i Planowania Zasobów NATO, czyli organ, którym pokieruje Polak zajmuje się całym spektrum zasobów NATO m.in. budżetem wojskowym i cywilnym, programem inwestycyjnym NSIP, czyli standardami interoperacyjności NATO, oraz skutkami wspólnie finansowanych wydatków osobowych.

Polski oficer będzie również zwierzchnikiem Komitetu Budżetowego oraz Komitetu Inwestycyjnego NATO, które koordynują zarządzanie zasobami Paktu, przygotowują średnioterminowe plany zasobów, decydują o polityce i zasadach wydatkowania wspólnych środków finansowych oraz zatwierdzają pakiety inwestycyjne.

więcej: Polska Agencja Prasowa