Kariera w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Competitions

Świat spogląda na Organizację Narodów Zjednoczonych poszukując rozwiązania złożonych problemów na całym świecie: od zakończenia konfliktów zbrojnych oraz zmniejszenia ubóstwa, do walki ze zmianami klimatu i ochrony praw człowieka. Kwestie dotyczące programu karier ONZ są liczne i zróżnicowane. W szeregach ONZ można znaleźć pracowników, którzy monitorują wybory, rozbrajają dzieci-żołnierzy, koordynują pomoc w sytuacjach kryzysów humanitarnych oraz zapewniają wsparcie administracyjne, jak i logistyczne do realizacji skomplikowanych zadań. To tylko kilka przykładów pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szeroki wachlarz zadań oznacza, że możliwa jest zmiana funkcji, działów, położenia geograficznego, a nawet organizacji lub obszaru zatrudnienia w całej swojej karierze w Organizacji.

Różnorodność osób pracujących dla ONZ, niemal 41.000 pracowników ze 193 państw członkowskich oznacza, że możliwa jest praca w zespołach wielokulturowych z ludźmi z różnych środowisk i kultur, którzy mają szerokie perspektywy, doświadczenia, oczekiwania, a także podejścia.

Więcej informacji: https://careers.un.org/lbw/Home.aspx